Sevärdheter2019-10-09T20:22:15+02:00

SEVÄRDHETER

Upptäck Ljungdalsfjällen

Björnhåbergets naturreservat

Skogen vid Björnhåberget har brandhärjats flera gånger och vissa av tallarna har klarat sig genom flera bränder. Både levande och [...]

Björnsjöbergets Naturreservat

Här har skogsbränder dragit fram över skogen flera gånger och spåren syns fortfarande i de gamla tallarnas bark. På de [...]

Djävulshålet

Ligger efter Tossåsvägen. Gångavstånd: ca 300 meter efter uppmärkt stig. Canjon som Rövraån bildat, 7 - 10 meter djup.och med [...]

Gammelgårdens museum

I Gammelgården finns ett litet museum med diverse äldre bruksföremål från Ljungdalen med omnejd. ​Gammelgårdens historia Hembygdsgården är [...]

Gravhögarna vid Gammelgården

Dessa båda gravhögar är troligen anlagda under yngre järnåldern (400-1050 e Kr). Groparna i mitten av högarna är förmodligen spår [...]

Gruvhål i Lundörrspasset

I Gruvfjället i Lunndörrspasset västra sida finns två stycken gruvschakt, de går rakt in i berget och det ena är [...]

Gruvhålen i Vargtjärnsstöten

I Vargtjärnsstöten ligger några gamla koppargruvor. De tillhörde Ljusnedals bruk och verksamheten uppges ha varit igång åren 1739 till 1757 [...]

Henåns Canjon

Ligger på Storsjöns södra sida. Gångavstånd: ca 2 km efter uppmärkt stig. Canjon är 10-12 meter djup och cirka 500 [...]

Till toppen