Ligger efter Tossåsvägen. Gångavstånd: ca 300 meter efter uppmärkt stig. Canjon som Rövraån bildat, 7 – 10 meter djup.och med ett imponerande vattenfall.