Dessa båda gravhögar är troligen anlagda under yngre järnåldern (400-1050 e Kr). Groparna i mitten av högarna är förmodligen spår av plundringsgrävningar. De tydliga kantrännorna runt högarna är ett typiskt drag för järnåldersgravhögarna i västra Härjedalen. Någon arkeologisk undersökning har inte gjorts. Vanligen brändes den döda människan på ett bål tillsammans med personliga tillhörigheter. Det var ofta redskap av järn och horn, ibland med vapen eller smycken och kanske även husdjur. Över det utbrunna bålet byggde man sedan upp en gravhög av sten och jord.