I Gammelgården finns ett litet museum med diverse äldre bruksföremål från Ljungdalen med omnejd.