I Gammelgården finns ett litet museum med diverse äldre bruksföremål från Ljungdalen med omnejd.

​Gammelgårdens historia

Hembygdsgården är en av de äldsta byggnaderna i Ljungdalen. Troligtvis från tidigt 1700-tal och är en s.k. parstuga som har varit året runt bostad till flera generationer fjällbönder ända fram till 1935. Mellan 1919 och 1930 drevs det affär i det västra rummet. Därefter blev huset förråd fram till maj 1954. Då flyttades byggnaden från Östgården till sin nuvarande plats och överläts från privat bruk till Hembygdsföreningen vars syfte är att bevara och ta tillvara gamla byggnader och bruksföremål. Hembygdsgården kallas allmänt Gammelgården. Det finns fler spännande byggnader runt Gammelgården.

Det är stallet, smedjan, slåtterstörröset (användes under slåttern som vilostuga), sommarfjös (sommarladugård) och en kåta som uppfördes på traditionellt sätt 1992. På gården finns även fjällbodens djur snidade i trä som barnen kan leka med.

​Museum

Det är Hembygdsföreningen i Ljungdalen som äger och förvaltar förvaltar Gammelgården och samlingarna av bruksföremål. Entrén till Gammelgårdens museum är gratis.