Föreningar2019-09-30T15:12:16+02:00

INFORMATION

Föreningar

Gammelgårdens Vänner

Stödjer ekonomiskt Hembygdsföreningens insatser för drift och underhåll av Gammelgården. E-post: christinavonarbin@gmail.com

Hemslöjdens Vänner

Föreningens ändamål är att stödja hantverkstraditionen i Ljungdalen - Storsjöområdet och att främja nyskapandet av slöjd och konsthantverk.

Ljungdalens Byalag

Föreningen är en opolitisk, ideell förening vars ändamål och målsättning är att verka för byns gemensamma angelägenheter. Alla mantalsskrivna i Ljungdalens by äger rätt att närvara vid byalagets möten.

Ljungdalens Hemslöjd & Café

Ljungdalens Hemslöjd arbetar tillsammans med Hemslöjdens Vänner för att hålla de gamla hantverkstraditionerna vid liv men även att utveckla dem.