Ljungdalsfjällens Turistförening

2020-08-07T09:09:09+02:00

Ljungdalsfjällens Turistförening
Box 44
845 99 Ljungdalen

Tel. 0687-20079
http://www.ljungdalsfjallen.se
info@ljungdalsfjallen.se

 

Årsmöte

Nu kallar vi till årsmöte för Ljungdalsfjällens turistförening .
Ett försenat och senarelagt årsmöte på grund av Corona pandemin

Söndag den 23:e augusti kl 16.00 träffas vi utanför turistbyrån vid utställningen.

Sedvanliga årsmöteshandlingar.

Välkomna!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Kallelse till Årsmöte Ljungdalens Turistförening

Härmed kallas alla medlemmar till Ljungdalsfjällens Turistförenings årsmöte.

Årsmötet med sedvanliga årsmötesförhandlingar planerades till tisdag 28 april i Turistföreningens lokal,
Turistbyrån kl. 19.00

Under planeringens gång av årsmötet har nya direktiv kommit på grund av rådande situation med covid-19, Coronavirusets spridning.  Vi är nu tvungna att skjuta på mötet. Vi avvaktar vidare information.

Vi kommer inte att skicka ut nya kallelser utan ber er hålla koll på våran hemsida www.ljungdalsfjallen.se under ”På gång” (längst ner på första sidan).

Välkomna (när det blir) önskar
Styrelsen Ljungdalsfjällens Turistförening och turistbyrå.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ljungdalen 2020-04-15

Nya och gamla medlemmar hälsas välkomna till ett nytt år med Ljungdalsfjällens Turistförening (ideell förening).

Din medverkan betyder mycket för oss och den fortsatta verksamheten. Kanske ännu mer nu i dessa dagar då hela Sverige och inte minst besöksnäringen, lider av Covid-19, Coronavirusets spridning.
Ekonomin är vid årets början stabil men vissa orosmoln tornar upp sig under rådande kris i hela landet. Din medverkan blir nu ännu viktigare och betydelsefull för den fortsatta utvecklingen av Ljungdalsfjällen.
Våran målsättning är fortfarande att anställa en person heltid för att arbeta professionellt (ej ideellt som i dagsläget) med utveckling av Ljungdalsfjällen.

Detta kan bli möjlighet om vi alla hjälps åt.
För att få en inblick i vad vi gör så bifogar vi verksamhetsberättelsen för 2019.

Medlemsavgiften är i år 2020, för enskilda medlemmar, 50% reducerad från 300 kr till 150kr
Medlemsavgifen är i år 2020, för ideella föreningar, sänkt från 500kr till 300kr

Vill ditt företag bli medlem och synas i Ljungdalsfjällens marknadsföring (webb, veckoblad, info till stugägare mm) kostar det 300kr medlemsavgift och 1600kr + moms serviceavgift. Kontakta oss så informerar vi och ordnar med faktura.

Varmt välkomna till ett nytt medlemsår i Turistföreningen!
Bästa hälsningar

Styrelsen 2019
Britt, Dick, Bo-Göran, Maria, Catrine, Mikaela, Ola
__________________________________________________________________________________

LjungdalsfjällensTuristförening och Turistbyrå
Box 44
845 99 Ljungdalen
Tel.+46(0)687-20079
info@ljungdalsfjallen.se
www.ljungdalsfjallen.se
Postgiro: 87 47 22 – 2
Swish: 123 400 79 77
IBAN SE62 9500 0099 6042 0874 7222
BIC NDEASESS

 

Till toppen