INFORMATION

 Projekt

Landsbygsprogrammet:
Ta fram och sprida turistinformation

Att marknadsföra Ljungdalsfjällen i  både internetbaserad och i tryckt form.  Öka besöksnäringen i bygden och skapa möjligheter för rekreation för allmänheten och förbättra möjligheterna till turism.

Ladda hem broschyr här.

Projektet avslutades 30 september 2021

Leaderprojekt:
Paketering och marknadsföring av leder/upplevelser i Storsjö/Ljungdalen

Ljungdalsfjällens Turistförening har nu fått klartecken från Jordbruksverket och Leaderkontoret att starta ”Ledprojektet”. Informationsträffar planeras och alla är välkomna oavsett ålder. Vi kommer alla att behövas för att genomföra detta viktiga projekt för Ljungdalsfjällen.

Syfte med projektet:
Genom ökad attraktionskraft och fler besökare till området skapas möjligheter till fler arbetstillfällen och företagsetableringar. För att fortsätta trenden att flytta in måste vi underhålla och utveckla området i samklang med natur – kultur och befolkningen.

Bakgrunden till projektet:
Ett stort slitage och tryck kan redan observeras på de stora lederna då fjällvandring ökat markant de senaste åren. Genom förbättringar och marknadsföring av gamla och bortglömda leder kan vi nu avlasta det kraftiga trycket på några leder. Vi skapar också en mångfald av olika typer av leder som passar olika individer.

Projektet avslutades 30 november 2020