Bengt Lindström Sällskapet i Storsjö kapell, Sverige är en ideell förening, religiöst och politiskt obunden, vars syfte är att värna medlemmarnas gemensamma intresse – konstnären, Bengt Lindström, som är född i Storsjö kapell den 3 september 1925. Föreningen ska anordna konstutställningar och andra aktiviteter för att skapa intresse och sprida kunskap om konstnären, hans konst, hans födelseplats Storsjö kapell och hur hans uppväxt i den lilla fjällbyn vid Storsjöns strand i den svenska fjällvärlden har påverkat hans framtida konstnärsskap.

 

KONTAKT

Bengt Lindström Sällskapet

Storsjö Prästgård

845 98 Storsjö Kapell

070-756 85 65

Hemsida Art Tour