Skärkdalen – HovlinsvallenAvstånd rundtur: 7,0 km
Höjdskillnad: 100 m
Tidsåtgång: 2,5h
Kängor rekommenderas.

Se ”Skärkdalen – Mor Sönnes” för beskrivning av första delen av leden fram till Mor Sönnes.

Forsätt sedan längs stigen mot Silverfallet. När du kommer fram till Öjönån kan du antingen följa ån uppströms några hundra meter tills du når till det vackra Silverfallet eller gå över bron mot Nylandsvallen.

Håll till höger när du passerat Nylandsvallen och gå de sista två km mot Hovlinsvallen.

Om du vill gå den här turen bör du kunna ställa en bil på vardera parkering eller ha någon som kan komma och hämta då det är långt mellan de olika parkeringarna.

See L11 for a description of the first section of the trail to Mor Sönnes, then continue along the path to Silverfallet. When you come to Öjönån, you can either follow it upstream a few hundred metres to the beautiful Silverfallet or cross the bridge towards Nylandsvallen.
Keep to the right when you have passed Nylandsvallen and walk the last two kilometres to Skärvagsvallen.
If you want to walk this route you should have a car in each car park or have someone who can come and collect you, as the two car parks are a long way apart.