Skärkdalen – Mor SönnesAvstånd fram & tillbaka: 6,1 km
Höjdskillnad: 25 m
Tidsåtgång: 2 h
Kängor rekommenderas.

Leden är väl upptrampad och går genom björkskog, blandskog och över myrmarker. Efter några kilometer kommer man till naturreservatet Skärvagsdalen, ett urskogsområde med fångstgropar och samiska lämningar. De äldsta furorna är flera hundra år gamla.
Drygt 500 meter in i reservatet kommer du till Kari Torkils, en gammal sameskola. Du kan fortfarande se resterna efter husgrunden. Sitt gärna ner en stund på den iordningställda rastplatsen.

Fortsätt sedan längre in i reservatet och efter cirka 400 meter är du framme vid Mor Sönnes, ett välbevarat timmerhus. Huset är privatägt.

Gå sedan samma väg tillbaka.

This trail is well used and passes through birch forest, mixed forest and over marshes. After a few kilometres you come to the Skärvagsdalen Nature Reserve, an area of old-growth forest with pitfall traps and evidence of Sami activity. The oldest pines are several hundred years old.
Just over 500 metres into the reserve you arrive at Kari Torkils, an old Sami school. You can still see the remains of the building’s foundation. Take a rest at the designated picnic place. Then continue into the reserve and, after about 400 metres, you arrive at Mor Sönnes, a well-preserved timber building. This is privately owned.
Then walk the same route back.