TandåfalletAvstånd fram & tillbaka: 3,4 / 2,8 km
Höjdskillnad: 50 m
Tidsåtgång: 1 h
Kängor rekommenderas.

Här kan du välja två olika alternativ. Antingen det västra, följ då skogsbilvägen över Tandån i cirka 1,2 kilometer för att sedan vika in på stigen fram till fallets västra sida. Stigen börjar med lätt vandring genom skogen för att senare bli bitvis brant upp mot Tandåfallet. Tänk på att vara försiktig då det finns branta stup ner mot ån.

Det andra, östra och mer lättgångna alternativet innebär att du från parkeringen får gå tillbaka cirka 100 meter efter skogsbilvägen. Ta av upp till vänster och följ den markerade stigen mot Tandåfallet. Stigen passerar strax nedanför Västsäterns gamla fäbodvall för att sedan fortsätta genom en äldre tallplantering.

There are two options, west or east. To the west, follow the forest road over Tandån for about 1.2 kilometres and then turn off onto the path to the west side of the falls. The path starts with gentle hiking through the forest and then gets steep for stretches up towards Tandåfallet. Remember to be careful, as there are steep slopes down to the river.
The eastern option is easier walking. From the car park, follow the forest road back for about 100 metres. Then turn left and follow the marked path to Tandåfallet. The path goes just below the old shieling at Västsätern and then continues through an old pine plantation.