Sölvbacka – GruvstuganAvstånd fram & tillbaka: 2,6 km
Höjdskillnad: 120 m
Tidsåtgång: 1h

Tjär-Gunnar intresserade sig för gruvdrift och höll på med malmletning och trodde sig hitta malm i Björnhåberget på tidigt 1800-tal. Ett bolag bildades med andra Storsjöbor och i Björnhåberget byggdes en smedja och en gruvstuga och man hade stora förväntningar men ”allt blev ett intet”

Men hans stuga står kvar, och leden dit är både kort och lättgången. Stigen går till en början genom yngre tallskog som så småningom övergår i gles, äldre skog.

Ungefär halvvägs upp hade Tjär-Gunnar sina potatisåkrar. Där kan man gå en liten avstickare upp till en inhuggning i bergväggen ovanför en jordformation som kan tydas som en grav.

Strax norr om stugan ligger Björnhåbergets naturreservat.

Tjär-Gunnar was a man who was interested in mining and prospecting for ore. In the early 19th century, he believed he had found ore in Björnhåberget. He founded a company with other Storsjö residents, and a smithy and mining cabin were built at Björnhåberget. There were great expectations, but they all came to nothing.
However, his cabin is still there, and the trail to it is both short and easy. It starts through young pine forest that gradually becomes sparse, older forest.
Tjär-Gunnar’s potato fields were about halfway up. There, you can take a detour to a cut-out in a cliff above an earth formation that could be interpreted as a grave.
Björnhåberget Nature Reserve is just north of the cabin.