Pilgrimsleden Jämt-Norgevägen: Storsjö kapell – Ljungdalen

Längd: 18 km
Start: Storsjö Kapell
Slut: Ljungdalen

Leden bjuder på storslagen vy över Ljungdalen. Bitvis går den i tämligen brant terräng.
Väster om byn Storsjö kapell följs en skogsbilväg upp mot Västsätervallen.
Rastplats med vindskydd finns vid Tandån (c:a 6 km). Tandåfallet kan beskådas efter en avvikelse från leden på c:a 500m
Bitvis går vandringen i tämligen brant terräng.
Över kalfjäll har märkningen gjorts genom förmålning på stenar. C:a 3,5 km före Ljungdalen sammanfaller Jämt-Norgevägen med en vandrings- och skoterled.
Leden går genom Handölsdalens samebys renbetesland.

Det kan vara ordentligt blött över myrarna ned mot Ljungdalen, med bäckar som ska passeras.

Skyltning:
Pilgrimssymbolen återfinns på de stolpar som markerar pilgrimslederna. Märket sitter i vandrarens riktning mot Nidaros. Pilgrimsvandringen ska, i sig själv, vara en spegling av det verkliga livet. Därför är inte allt tillrättalagt, av andra, utan ibland måste man själv aktivera sig för att komma vidare. Kanske måste man stanna upp en stund, för att finna rätt på de markerinar som finns. Andra gånger kan högt vattenstånd nödvändiggöra en kringgående rörelse. Eller att man får ta av kläderna och vada. Övernattning kan inte alltid ske i ombonade hus, utan man för hålla till godo med enklare logi som vinskkydd, härbre eller tält.

Sträckning:
Etappernas avstånd är approximativt uppmätt, varför det starkt rekommenderas att du köper en mer detaljerad karta över det avsnitt där du skall vandra. Kartor finns att köpa på Turistbyrån i Ljungdalen, bokhandeln, på sportaffärer. Välj lämplig karta i skala 1:50 000

Övrigt:
Häftet ”Jämt-Norgevägen, Vandringsguide i Pilgrimers spår” beskriver leden etappvis med både kartbild och text och kan beställas från Härnösands stift.

Mer information om Pilgrimsvandringarna finner ni också på: www.pilgrim.info