Nordsätern – RenvaktarstuganAvstånd fram & tillbaka: 9,6 km
Höjdskillnad: 140 m
Tidsåtgång: 3h
Kängor rekommenderas.

Gå genom Nordsäterns fäbodvall, fortsätt vidare över Storå­bron mot Renvaktarstugan och Storådörren.

De första kilometrarna går genom vacker granskog innan naturen skiftar till fjällbjörkskog för att senare övergå till öppen fjällhed. Stigningen är lätt och inte speciellt ansträngande. Vill du undvika de välbesökta lederna och vandra mer för dig själv är detta en utmärkt tur. Har du tur kan du träffa på fjällräv och fåglar som blåhake, fjällvråk, jaktfalk och ringtrast. Framme vid Renvaktarstugan passar det utmärkt med en stunds vila och fikapaus med utsikt över storslagen natur.

Tips! Följ Storån, 3,8 km, ända fram till den mäktiga Storådörren. Stigen har inga färgmarkeringar men är väl upptrampad och lätt att följa.

Walk through Nordsätern shieling and across the bridge over Storån, towards Renvaktarstugan and Storådörren.
The first few kilometres pass through beautiful spruce forest before shifting to mountain birches and then open mountainside. The climb is gentle and not particularly tiring. If you want to avoid the busy trails and have more time on your own, then this is a good choice of route. If you are lucky, you could see Arctic foxes and birds such as the bluethroat, rough-legged buzzard, gyrfalcon and ring ouzel. The cabin, Renvaktarstugan, is a good place to rest and have a picnic, with great views of a magnificent landscape.
Tips! Follow Storån, 3.8 km, to the impressive valley of Storådörren. The path has no colour markings but is well-used and easy to follow.