Ca 2 mil sydost om Storsjö ligger Lövkläppen, eller Henådalen som det kallades i husförhörslängden. Lövkläppen ligger i Henvålens naturreservat i landskapet Härjedalen men i Bergs kommun.

Under senare delen av 1700-talet kom nybyggarna Jon och Karin och bosatte sig på Lövkläppens sydöstra sluttning . I mitten av 1800-talet hade Kläppen  blivit en liten by med fyra gårdar, egna ramsågar, en vadmalsstamp, kvarnar, smedja och bakstuga.

Kläppen, i väglöst myrlänt land vid lågfjället Lövkläppen, togs upp som nybygge i slutet av 1700-talet av en bonde från Långå. Den karga naturen tillät inga odlingar, men myrslåtter möjliggjorde boskapsskötsel. Djurhållningen kompletterades med jakt och fiske. Under 1800-talet tillkom ytterligare tre nybyggen på platsen.

De sista fastboende brukarna övergav Kläppen redan på 1930-talet, men de omålade husen och den betade inägomarken finns kvar och har förvånat fler än en vandrare som tror sig vara i ett av människan opåverkat landskap.

(källa: lst.se/jamtland)