KvarnbäckfalletAvstånd fram & tillbaka: 1 km
Höjdskillnad: 90 m
Tidsåtgång: 0,5 h
Kängor rekommenderas.

Kvarnbäckfallet går att se från Storsjö by, där det forsar nerför branten söder om sjön.

Vandringsleden till fallet utgår strax öster om Julius­gården. Stigen till Kvarnbäckfallet är oftast torr och fin men passerar en bäck där det kan vara svårt att ta sig över torrskodd och vandringskängor är därför att föredra. Sista biten är rejält brant så räkna med att behöva stanna upp och vila ibland.

Väl uppe har man en enastående utsikt över Storsjö och Lunndörrsfjällen vilken gör vandringen mödan värd!

The waterfall at Kvarnbäckfallet is visible from the village of Storsjö, as it rushes down the steep slope south of the lake.

The trail to the waterfall starts just east of Julius­gården. The trail to Kvarnbäckfallet is usually dry and in good condition, but there is a stream that can be tricky to cross without getting wet feet, so walking boots are a good idea. The last bit is steep, so count on having to stop and rest occasionally.

Once at the top you have amazing views of Storsjö and Lunndörrsfjällen, making it worth all the effort!