Henåns KanjonAvstånd fram & tillbaka: 4,6 km
Höjdskillnad: 75 m
Tidsåtgång: 1,5 h
Kängor rekommenderas.

En kanjon är en djup och brant ravin som grävts fram av forsande vatten. Henåns kanjon är inget undantag vilket gör den till ett spännande turtips.

Stigen går genom barrskog där man kan se olika lavar, tickor och fåglar. Har du tur kan du få följe av den ganska orädda lavskrikan och se kungsfågel, fjällvråk och kanske även tjäderspel om våren.

Stigen är lättvandrad med en del uppförsbackar. Vandringsskor är att rekommendera då stigen bitvis kan vara blöt. Längst upp vid kanjonen finns bänkbord där man kan sitta och fika eller vila en stund. Se upp för branterna ner mot Mid-Henan!

A canyon is a steep and deep ravine that has been cut away by running water. Henån’s canyon is no exception, so it is an exciting place to visit.
The path goes through coniferous forest where you can see lichens, fungi and birds. If you are lucky you may be accompanied by a bold Siberian jay or see goldcrests, rough-legged buzzards or even lekking capercaillies in the spring.
The path is easy to walk, but there are some hills. Walking shoes are recommended, as the path can be wet in places. There is a picnic table at the top of the canyon for a coffee break or a rest. Watch out for the steep slopes down to Mid-Henan!