Längd: 32 km (350 meter höjdskillnad, 13 timmar)
Start: ”Ripans” parkering i Ljungdalen
Slut: ”Ripans” parkering i Ljungdalen

Kulturhistorisk vandring till det heliga fjället. Med vyer och skönhet som får de flesta att häpna…

Startplats
Du startar din vandring från ”Ripans” parkering i Torkilstöten, ca 4 km från Ljungdalens centrum. Åk mot Kläppen och  vänster upp mot Torkilsstöten efter ca två km och ta sedan första vänster upp till ”Ripans” parkering. Där utgår en orangemålad  led, mot Öjön.

Beskrivning
Turen kan kortas till valfri längd om man går fram och tillbaka på Pilgrimsleden. En mycket vacker och högalpin tur, som ändå är rätt lätt att gå. Bra vandringsskor rekommenderas.

Vandringen startat med ett lätt uppförslut och efter ca 1 km kommer du in på pilgrimsleden som korsar vid kanten av trädgränsen. Följ Pilgrimsleden till höger. Leden är lätt att hitta och väl märkt med pilgrimsledernas eget emblem. Den följer landskapet ovanför den vackra örika rödingsjön Öjön som omringas vackert av inbjudande grönklädda fjäll. Stanna till vid pilgrims-vindskyddet som ligger alldeles invid leden och inbjuder till en stunds lugn, medan man låter ögonen vila på den vidunderliga fjällvärlden. Där kan man se Skarvdörrspasset skarpa profil och närliggande norska fjäll, långt i fjärran.

Efter en styrketår och påfyllning av vattenflaskan i den porlande fjällbäcken, fortsätter du stigen som ringlar sig lugnt och sakta upp mot slänten av Gröndörrstjärnarna. Där passerar leden genom den där stora snödrivan som nästan aldrig tycks tina bort. Efter det kommer du in på den vackraste och mest bevarade delen av den ursprungliga pilgrimsleden. Den följer naturens snirklingar i mjuka böljade linjer, utan vare sig uppförslut eller nedförsbackar.

Här kan man känna historiens vingslag när man tänker på den heliga Birgitta! I ett brev till en god vän, berättade hon om den vackra leden genom Skarvdörren, på sin väg till Nidarosdomen i Trondheim. Det finns även andra berättelser som tyder på att det var efter den här leden hon färdades för nästan tusen år sedan. Den djupa ledfåran visar att många många tusen pilgrimer vandrat här. Efter några km korsas Kungsleden, Ramundberget-Fältjägaren-Helags. Vill du fortsätta Pilgrimsleden ser du beskrivning alternativ Sylsjön nedan.

Ta Kungsleden till höger och vandra uppför en ganska så brant stigning upp till Helagsskaftet, innan utförslöpan som leder ner till fjällstationen. Vid Helagsstationen kan du köpa enklare mat när stationen är öppen, från midsommar till slutet av sept. Ta leden mot Ljungdalen. Efter 4 km tar du höger på den rösade leden till Torkilsstöten. Efter ca 5 km har du på vänster hand Himmelsrasta, en stuga och lappkåta som tillhört konstnären Paul Jonze.

Fortsätt fram mot Torkilsstöten och innan du når toppen av liften har du Stortjärnen på höger sida. Torkilsstöten ger en magnifik vy, som man kan ta med sig länge. Torkilsstöten har också en hel del blommor att beskåda, t.ex. den lilla orkidén dvärgyxne. Om krafter finns kvar för att njuta av fler blommor finns klippstarr, lappeld, fjällsippa, fjällglim, fjällbräcka och fjällgröna. På väg ner efter liftspåret hittar du rosenrot och fjällsyra. Följ vägen en dryg km och ta sedan höger ytterligare en km till parkeringen längs den väg du tidigare åkte bil.