Knallen/Södra LjungdalsbergetAvstånd fram & tillbaka: 2,8 km
Höjdskillnad: 100 m
Tidsåtgång: 1 h

Leden mot Knallen är kort men ganska kuperad och går genom ett rikt kulturlandskap. Stigens början går över en myr där det finns flera olika orkidéer. Därefter övergår det till skogsterräng med fjällbjörk och gran.

På vägen passerar du en av Ljungdalens äldsta boplatser, Knall Röste från 1300-talet. Efter ungefär 700 meter öppnar sig landskapet och leden fortsätter brant uppåt. Väl framme på toppen har du en storslagen utsikt över Ljungdalen med Härjångsfjället och Dunsjöfjället i bakgrunden. I nordväst reser sig Helags med Predikstolen och i söder kan du se Flatruvägen.

Om du är sugen på ett dopp efter bergsbestigningen kan du från parkeringen gå 200 meter söderut och över bäcken. Där ligger en underbar badplats med sandstrand vid Viksjön.

The trail to Knallen is short but quite hilly, and passes through a rich heritage landscape. The start of the path crosses a marsh where there are several kinds of orchid. After this, it enters a forest of spruce and mountain birch.
Along the way, you pass one of Ljungdalen’s oldest settlements, Knall Röste, which dates from the 14th century. After about 700 metres, the landscape opens up and the trail continues steeply upwards. Once at the summit, there is a magnificent view across Ljungdalen,
with Härjångsfjället and Dunsjöfjället in the background.
To the northwest, Helags and Predikstolen rise up, and to the south you can see Flatruvägen.
If you fancy a dip after all the climbing, you can walk across the stream from the car park and continue about 200 metres south. You’ll find a wonderful sandy beach at Viksjön.