Kesufallet & UtsiktenAvstånd rundtur: 2,9 km
Höjdskillnad: 90 m
Tidsåtgång: 1,5 h

Följ Helagsleden i ungefär 300 meter och ta sedan höger mot Kläppvallen/Nyvallen. Längs Kesuån till Kesufallet är stigen väl upptrampad. Leden går genom fjällbjörkskog innan den når ut till Kläppvallen där du följer bilvägen tillbaka. Efter cirka 500 meter viker den av till höger och följer skogsbilvägen mot Kläppens parkering.

Njut av fjällblommor i vägkanten och passa på att göra ett besök till Utsikten som ligger upp till höger. Följ då stigen som är skyltad Utsikten ut genom björkskogen. Efter ungefär 300 meter öppnas terrängen upp och den magnifika utsikten över Ljungan, Kläppvallen, Vargtjärnsstöten, Stortuvan och Nyvallen breder ut sig. Utsiktsplatsen har använts av folk i byn och besökare i århundraden och är väl värd ett besök.

Follow the Helagsleden trail for about 300 metres and then turn right toward Kläppvallen/Nyvallen. The trail along Kesuån to the Kesufallet waterfall is well-trodden. It passes through mountain birch forest before reaching Kläppvallen, from where you follow the road back. After about 500 metres it turns to the right and follows the forest road towards the car park at Kläppen.

Enjoy the alpine flowers in the verge and take the chance to visit Utsikten, which is up to the right. Follow the path, signed to Utsikten, out through the birch forest. After about 300 metres, the terrain opens up and the magnificent view across Ljungan, Kläppvallen, Vargtjärnsstöten, Stortuvan and Nyvallen stretches out. The viewing point has been used by villagers and visitors for centuries and is well worth a visit.