Gruvhålen längs med VargtjärnsstötenAvstånd fram & tillbaka: 8,1 km
Höjdskillnad: 260 m
Tidsåtgång: 3 h
Kängor rekommenderas.

Följ den orangemarkerade leden mot Bäckevallen/Postvallen från parkeringen. Fortsätt vidare upp mot gruvhålen längs en vacker fjällbäck i dalgången mellan Stortuvan och Vargtjärnsstöten och vidare över myrmark med vackra orkidéer och ängsull.

Du kan besöka ett antal gruvhål i området som var i bruk 1739–1757. Där bröts koppar som sedan fraktades ner till Ljungdalens smälthytta. Den smälta malmen fraktades sedan ner till Ljusnedals bruk och vidare till Falun, Hudiksvall och Stockholm. När hyttan lades ned anlades där en såg och en kvarn som drevs med vattenhjul ända fram till 1920. Idag ligger bysågen på samma plats.
När du vandrat klart mellan gruvhålen tar du samma väg tillbaka.

From the car park, follow the trail with orange markings towards Bäckevallen/Postvallen. Then walk up towards the mineshafts along a beautiful mountain river in the valley between Stortuvan and Vargtjärnsstöten, and onward across marshes with charming orchids and cottongrass.

You can visit mineshafts in the area that were used 1739–1757. Copper was mined there and then transported down to Ljungdalen’s smelting furnace. The smelted ore was then transported down to Ljusnedal’s foundry and to Falun, Hudiksvall and Stockholm. When the smelting furnace was closed, a sawmill and watermill were built. They remained until 1920 and today the village sawmill is in this location.

Once you have finished walking between the mineshafts, you take the same route back.