En kopia av en fäbodstuga (eldhus) från 1700-talet.

Slåtterstörröset, användes under slåttern som vilostuga.
Här är öppet för alla att grilla korv eller koka kaffe, året runt i alla väder.