Ett lättillgängligt vattenfall med rastplats. Ca 1km stig.