Potatisåkrarna på Norra Ljungdalsbergets sydsluttning

2023-07-07T12:43:31+02:00

Enligt sägen anlades potatisåkrarna av soldater, som var förlagda i Ljungdalen åren 1808 – 1809 för att bevaka gränsen mot Norge, som då hörde till Danmark. Danmark hade nämligen förklarat krig mot Sverige. Några krigshandlingar förekom dock inte vid denna gräns, endast smärre skärmytslingar. Senare har man på platsen hittat en knapp till en vapenrock.

De anlagda terassodlingarna har sedan dess använts av ljungdalsborna fram till 1970-talet. Potatisåkrarna var uppdelade på olika hushåll. Potatisupptagningen skedde första hälften av september månad. Då samlades man familjevis för att skörda gullöga och mandelpotatis. Under några dagar förflyttades byns sociala liv till potatisåkrarna med arbete, måltider och samvaro.

Ladan på bilden har använts till förvaring av den upptagna potatisen tills man med häst och ”schlepe” forslade potatisen ner till byn.

Sclepe = en anordning där man hade fäst två slanor eller trästockar på en timmerkälke. På slanorna fäste man sedan längsgående brädor. Slanornasbakändar släpade i marken. I stället för timmerkälke kunde man använda ett hjulpar. Då fäste man slanorna på hjulstaget.
Text: Arvid Björeland

Potatisåkrarna

Avstånd fram & tillbaka: 1,7 km
Höjdskillnad: 90 m
Tidsåtgång: 0,75 h

PotatisåkrarnaDet här är en kort tur där du får lära dig lite mer jordnära fakta om livet i Ljungdalen. Utgå från parkeringen och gå upp cirka 600 meter i slalombacken. Därifrån följer du den orangemarkerade leden in mot bergshammaren, klippväggarna på Norra Ljungdalsberget. Här ligger de gamla potatisåkrarna som användes av folket i byn. Potatisåkrarnas läge i södersluttning och värmen från berget gjorde att det faktiskt gick att odla i dessa fjälltrakter. Platsen är markerad med en skylt.

Slå dig ner, häll upp en kopp kaffe och tänk på hur det var förr på denna trevliga historiska minnesplats.

This is a short outing where you can learn a few down-to-earth facts about life in Ljungdalen. Start at the car park and walk about 600 metres up the ski slope. From there, follow the trail marked with orange towards Bergshammaren, the cliffs on Norra Ljungdalsberget. This is where the old potato fields for the village used to be. The south-facing slope and the heat from the mountain meant that it was possible to grow vegetables here. The site is marked with a sign.
Sit down, pour a cup of coffee and think about how things used to be in this pleasant, historical place.

Till toppen