Ljungdalens klockstapel uppfördes 1954, alltså två år innan kapellet.
Klockstapeln är liksom kyrkan byggd av trä.