Kapellet, uppfört 1956 efter ritningar av Karl-Axel Suwe, är byggt i trä. Utformningen för tankarna till en kåta. Fasaderna täcks av träpanel och taket är klätt med plåt. Även interiören är av trä då kapellet invändigt är helt klätt med träpanel. Av trä är även predikstol, altare och altarskrank.

Intill kapellet står en klockstapel, också den av trä. Den färdigställdes för gravplatsen 1954, dvs. två år innan kapellet stod klart.

Kapellet i Ljungdalen tillhör idag Hedebygdens församling.

Vill du besöka någon av våra vackra kyrkor i församlingen?
Kontakta Josefin på expeditionen:
010 – 470 01 10