I Vargtjärnsstöten ligger några gamla koppargruvor. De tillhörde Ljusnedals bruk och verksamheten uppges ha varit igång åren 1744 till 1757 och under den tiden utvanns 47 skeppspund och 9 1/2 lispund råkoppar (ca 8070kg)