Torsdagar jämna veckor

Bygdegården kl. 11.00

Fika och möjlighet till valfria aktiviteter.