För information

Gudstjänst i Storsjö Kyrka

Mässa i Storsjö kyrka  23/10 kl 11.00

Fredag 4 november 2022

Präst: Esa Snaula
Musiker: Erika Svedberg

Välkomna!

Allt detta är förstås med reservation för ändringar.