För information

Gökotta i Ljungdalens kapell på Kristi himmelsfärds dag den 18/5 kl. 09.00.

Välkomna!

KONTAKT: Hedebygdens församling 010-470 01 10, hedebygdens.forsamling@svenskakyrkan.se

Allt detta är förstås med reservation för ändringar.