För information

Gudstjänst Torsdag 12 feb kl 18.00 i Storsjö kyrka

KONTAKTPERSON: Ylva Halvarsson ylva.halvarsson@svenskakyrkan.se   072-5955024

Allt detta är förstås med reservation för ändringar.