För information

Annandag Jul 26/12

11.00 Julgudstjänst i Ljungdalens kapell

Gudstjänstledare: Marcus Reinholtz

Kyrkomusiker: Erika Svedberg

Övriga medverkande: Skålans damerna

 

 

KONTAKT: Hedebygdens församling 010-470 01 10, hedebygdens.forsamling@svenskakyrkan.se

Allt detta är förstås med reservation för ändringar.