Behöver du aktivera barnen? Har ni tagit en paus från fjällvandringar och fiske?
På Gammelgården finns olika aktiviteter för barn.

Bäverstigen

Här kan du se hur bävern har avverkat träd och du kan också läsa intressanta fakta om bävrar.

Lek och balansbanan

Inne på gården på Gammelgården finns en balansbana där barnen kan klättra och balansera.

Lämmelns stig

Vi tar dig på en vandring tillbaka till Ljungdalens jordbrukssamhälle på 40- och 50- talet. Barnen som går stigen får uppdrag och frågor att svara på.

Fjällbondens djur

Inne på gården finns djur snidade i trä. Det är djur som fanns och finns på fjällböndernas gårdar och barnen får gärna leka med dem.