NY- OM- & TILLBYGGNATION • SNICKERI • FINSNICKERI

Storsjö snickeri i Storsjö kapell, Bergs kommun hjälper dig med allt från renoveringar, till-, om- och nybyggnationer. Vi har även en snickeriverkstad där vi specialtillverkar trappor, kök, fönster, möbler och mycket annat.
Tage och hans fru Eva driver även Storsjö Husvagnscamping from 1 juni 2019.

Tage Åslund
Box 64
845 98  Storsjö Kapell

www.storsjosnickeri.se
alf.tage61@gmail.com
Tel. 070-594 75 50