TAXI   GRÄV  GRUS  SCHAKT  SNÖRÖJNING

Siv och Anders driver tillsammans Taxi Ljungdalsfjällen som grundades 1993 med två verksamhetsgrenar, taxi och entreprenad. I vår dagliga verksamhet ingår

  • skolskjutsar
  • färdtjänst
  • beställningstrafik
  • anropstyrd linjetrafik
  • sjuktransporter

Taxifordon:

  • Taxibil för 8 passagerare. Bilen kan utrustas med bår för sjuktransporter.
  • Minibuss 8 passagerare, utrustad med rullstolsramp.
  • Buss 19 passagerare, utrustad med rullstolsramp.
    Nu kör vi bara förbokade taxiresor men om möjlighet finns så kan vi även ta taxiresor med kortare varsel.

TAXI LJUNGDALSFJÄLLEN

Service utöver det vanliga!

Siv Jonsson & Anders Karlsson
Box 110
845 99 Ljungdalen
Tel: 070-550 57 91, 070-536 92 35

taxiljungdalen@hotmail.com

Länk till Instagram

Länk till Facebook