TAXI •  GRÄV • GRUS • SCHAKT • SNÖRÖJNING

Siv och Anders driver tillsammans Taxi Ljungdalsfjällen som grundades 1993 med två verksamhetsgrenar, taxi och entreprenad. I vår dagliga verksamhet ingår

  • skolskjutsar
  • färdtjänst
  • beställningstrafik
  • anropstyrd linjetrafik
  • sjuktransporter

Taxifordon:

  • Taxibil för 8 passagerare. Bilen kan utrustas med bår för sjuktransporter.
  • Minibuss 8 passagerare, utrustad med rullstolsramp.
  • Buss 19 passagerare, utrustad med rullstolsramp.

TAXI LJUNGDALSFJÄLLEN

Service utöver det vanliga!

Siv Jonsson & Anders Karlsson
Box 110
845 99 Ljungdalen
Tel: 0687-203 02, 070-536 92 35

taxiljungdalen@hotmail.com