GRÄV  GRUS  SCHAKT  SNÖRÖJNING

  • Allservice
  • Markarbeten, dränering, husgrunder, torpargrunder
  • Diplomerade att utföra enskilda avlopp, infiltrationsanläggningar m.m.
  • Traktorarbeten, snöröjning, sandning, slyröjning m.m.
  • Förbränningstoaletter
  • Biorock – markbädd på burk
  • För många av de arbeten vi utför till privatpersoner gäller ROT-avdrag.

P-G Skott
845 99 Ljungdalen
070-634 70 14
ljungservice@hotmail.com
www.ljungdalensallservice.se

Länk till Instagram

 

Håll fjällen levande ❤️ stöd vårt lokala näringsliv