Rickard Åslund
Box 3
845 99 LJUNGDALEN
Tel. 070-315 15 40
rikardljungdalen@hotmail.com

4 duschar, kök och tvättmaskin.