Skoter i Ljungdalsfjällen

2021-11-17T11:39:20+01:00

I Ljungdalsfjällen finns 610 kilometer skoterleder, varav 150 kilometer går över högfjället i ett av Sveriges vackraste fjällområden.

Många skoterleder går genom renbetesmarker. Det innebär att det ibland finns renar på leden eller i närheten av leden. Det är viktigt att skoteråkare anpassar sig och visar hänsyn.

Om renarna står på leden ska du lugnt köra en omväg på lämpligt ställe eller vänta tills renarna har lämnat leden. Ibland kan det vara nödvändigt att stänga av skotern och vänta en stund.

Skoterlederna på statlig mark är öppna tom 19/4-22. Ibland kan skoterleder komma att stängas tidigare, och med kort varsel, om så krävs av renskötselskäl eller andra särskilda skäl.

Avgift för skoterleder 2021/2022

För att ha de finaste lederna behöver vi ta betalt av dig som kör skoter.

  • 1 dag: 300 kr
  • 2 dagar: 580 kr
  • 3 dagar: 700 kr
  • 4 dagar: 780 kr
  • 5 dagar: 840 kr
  • 6 dagar: 910 kr
  • 7 dagar: 960 kr
  • Säsongskort: 2.190 kr
  • Säsongskort före 1/12: 1.790 kr Här på turistbyrån säljer vi också bybokort, kommunkort och fastighetskort

REGLER SKOTERKÖRNING
NYA NATIONELLA REGLER

Korten köps hos återförsäljare;
Turistbyrån Ljungdalen, Macken Ljungdalen, ICA-Nära Ljungdalen, Storsjö Fiskecamp och Handlarn i Storsjö.

Skoter i Ljungdalsfjällen

SKOTERÅKARE TÄNK PÅ FÖLJANDE:

– Avvik ej från markerade leder
– Lämna alltid företräde till skidåkare
– Körning nattetid bland bostadshus är förbjudet
– Respektera förbudsområden
– Alkohol och skoterkörning hör inte ihop(ta en taxi!)
– Kör inte i preparerade skidspår
– Respektera hastighetsbestämmelser, 30km/h i bebyggelse
– Kör aldrig på vägar, ej heller inom stugområden
– Slalombacken är EJ tillåten för skoterkörning
– Tänk på att Ni är ambassadörer för skoterfolket

Skoterledskarta

Skoterkarta finns att köpa på Ljungdalsfjällens Turistbyrå. Klicka här för en webbversion av skoterledskartan.

Restriktioner: Tänk på att på statens marker är skotertrafiken förbjuden utom på vissa leder. Du kan läsa mer om vad som gäller på Länsstyrelsens hemsida http://www.lansstyrelsen.se/jamtland/sv/djur-och-natur/motortrafik-i-naturen/snoskoter/Pages/index.aspx

 

 

 

Till toppen