Fåglar som fjällpipare, blåhake  alfågel, fjällabb och lappsparv på Flatruet. Tjäder och orre i skogarna. Ripa på fjället. Strömstare vid vattenfallen. Seglande kungsörn, ugglor och en mängd fåglar bl.a. smalnäbbad simsnäppa och dvärgmås runt Storsjön och Storsjö Fågelskyddsområde.

Ljungans inlopp i Storsjön bildar ett vidsträckt delta med skyddande vikar och holmar. I vikarna växer täta bestånd av vass och olika arter starr och fräken. Skyddande lägen i förening med tät vegetation och goda möjligheter till föda är den främsta anledningen till det rika fågellivet. Ett stort antal häckande eller rastande fåglar besöker området varje år.

Från tre uppbyggda fågeltorn kan du se bland annat brushanar, tranor, svanar, grönbena, rödbena, storspov och bläsand

Under tiden 15 april-31 juli gäller särskilda bestämmelser för området enligt naturvårdslagen.

Förutom fågeltornen finns utedass, bord med bänkar och en eldstad.