Viksjövålen runtAvstånd rundtur: 11,5 km
Höjdskillnad: 280 m
Tidsåtgång: 4 h
Kängor rekommenderas.

Från parkeringen följer du Pilgrimsledens rödmarkerade stenar och träd uppför torrbackarna. Efter knappt 3 km tar du sedan vänster mot Öjön och Viksjövålen. Fortsätt förbi sjön och vidare längs med Viksjövålen som du ska runda. Leden kommer att dela sig vid två tillfällen, håll till vänster båda gångerna.

När du passerat Vålvallen fortsätter du sedan upp igen och väl uppe möts du av en 360 graders magnifik utsikt över fjälltopparna och Helagsmassivet.

Stigen mellan Vålvallen och Ljungdalen är en gammal buföringsled. Längs den här stigen har fäbodfolket gått med mjölk och smör till Ljungdalen och tagit med sig kött och spannmål tillbaka.

Väl nere följer du vägen tillbaka mot parkeringen.

From the car park, follow the red markings for Pilgrimsleden uphill. After almost 3 km, turn left towards Öjön and Viksjövålen. Continue past the lake and onward along Viksjövålen, which you walk around. The trail will divide twice – stay left both times.
When you have passed Vålvallen, continue upwards again, and once you are at the top you have a magnificent 360-degree view across the mountain tops and the Helags massif.
The path between Vålvallen and Ljungdalen is an old shieling path; people once carried milk and butter along here to Ljungdalen, bringing back meat and grain.
Once down, follow the road back to the car park.