Vi följer utvecklingen av coronaviruset och tar
löpande del av myndigheternas samt ICAs
riktlinjer.

Just nu när Coronasmittan sprider sig så fort
skulle vi vara väldigt tacksamma om vi kan
hjälpas åt att försöka minska
smittspridningen.

Om du kommer från särskilt utsatta områden,
har sjukdomssymptom eller om du tillhör
riskgrupperna kan vi tillhandahålla handling
mot swishbetalning eller kontanter, varorna
upphämtas på ICAs lastkaj.
Avgift 50 eller 100 kr beroende på
handlingens storlek.

Mvh Icas personal