Länsstyrelsen beslutar att avlysa allt fiske i Sylsjön fr.o.m. 1 februari 2023 fram till islossningen på grund av lågt vattenstånd 🐟
Sylsjön är ett Vattenmagasin inom Mittådalen och Handölsdalen samebyar. Vattnet är reglerat av Statkraft och dess regleringsamplitud finns beskriven i vattendom och tillåts variera mellan 851 och 831 meter. Sylsjön är inte en reglerad sjö utan en överdämd å. Terrängen är kuperad och innan dämningen fanns flera små sjöar kring åfåran. Under normala förhållanden brukar vattennivån som lägst sjunka till ca 835 m.ö.h. 💧
På grund av planerat dammarbete nedströms Sylsjön kommer vattennivån att sänkas ner till nedre dämningsgräns på 831 m.ö.h under vintern. Vid dessa tillfällen samlas hela sjöns fiskbestånd i de få områden som ännu håller vatten. Detta har tidigare lett till att sjön blev mycket hårt beskattad då det var lätt att hitta fisken. År 2008, 2011 och 2013 avlystes också fisket på grund av det låga vattenståndet.