Stödjer ekonomiskt Hembygdsföreningens insatser för drift och underhåll av Gammelgården.

Box 70
845 99 Ljungdalen
christinavonarbin@gmail.com